Därför är högt blodtryck en tyst sjukdom

När din katt spinner tillgivet, är det ett tecken på att den är nöjd. Dessvärre är den inte lika duktig på att berätta när den inte mår bra. Faktum är att katter är experter på att dölja att de är sjuka.

Blodtrycksmätning ger svar

Detta gäller i synnerhet högt blodtryck, som inte är en akut åkomma, utan en sjukdom som utvecklas över tid. Din katt visar ofta inga tecken på högt blodtryck förrän sjukdomen är långt framskriden, och därför kan man kalla det en tyst sjukdom.

Det bästa sättet att diagnostisera högt blodtryck hos katter är att göra en snabb och smärtfri mätning av deras blodtryck, för att kontrollera om det är för högt, precis som hos människor.

Högt blodtryck påverkar organen

Det är viktigt att vara uppmärksam på högt blodtryck, då sjukdomen kan ha negativa effekter på kattens vitala organ. Njurar, ögon, hjärna, hjärta och blodkärl kan ta skada om det höga blodtrycket inte behandlas och det kan förkorta kattens liv.

Symtomen på högt blodtryck kan vara svåra att upptäcka och kan även förväxlas med andra sjukdomar. Men håll koll på om kattens beteende förändras och om den får förändringar i ögonen, t.ex. blödningar eller plötslig blindhet. Och be framför allt veterinären att mäta blodtrycket.

Du kan med fördel få din katts blodtryck kontrollerat en gång om året i samband med den vanliga hälsokontrollen hos veterinären. På så sätt minskar du risken för att din katt drabbas av allvarliga sjukdomar.

Hur gammal är din katt?

Högt blodtryck är en vanlig sjukdom, i synnerhet hos äldre katter, och den utvecklas vanligtvis tillsammans med andra sjukdomar som t.ex. kronisk njursjukdom. Faktum är att upp till 74 % av alla äldre katter med högt blodtryck även drabbas av njursjukdom.

Högt blodtryck ock kronisk njursjukdom är sjukdomar som kan behandlas om de upptäcks i tid. Och sedan kommer din katt, förhoppningsvis, att fortsätta spinna tillgivet långt upp i åren.

Boehringer Ingelheim Animal Health | Box 467 | 201 24 Malmö | www.vetportal.se | Data Privacy