Gör veterinärbesöket enklare för din katt genom att välja kattvänligt

Tycker du och din katt att det är lite jobbigt att åka till veterinären? Det är ni inte ensamma om! Det finns dock hjälp att få och en bra start är att välja en kattvänlig klinik.

Den kattvänliga kliniken, ”Cat Friendly Clinic”- certifiering

”Cat Friendly Clinic” är ett initiativ och en världsomspännande certifiering från en brittisk förening vid namn International Society of Feline Medicine (ISFM), en veterinär undergrupp till välgörenhetsorganisationen International Cat Care (icatcare.org).

International Cat Care verkar för att alla katter ska behandlas med omsorg, medmänsklighet och förståelse. Därför vill ISFM genom sin certifiering verka för att djurkliniker och djursjukhus, genom kunskap, förståelse och rätt hantering och utrustning, möjliggör bästa möjliga vård och miljö för katterna samt på så sätt minskar kattens stress och underlättar besöket för alla.

Vad innebär certifieringen?

Certifieringen innebär i grund och botten en högre standard av kattvård eftersom personalen:

  •   Förstår katternas behov och gör besöket på kliniken mer kattvänligt,
  •   Förstår hur man bemöter och hanterar katterna på bästa sätt vid undersökning/behandling,
  •   Har god allmän kunskap om katter och utrustning som är anpassad för kattspecifik vård.

Kliniken har alltså uppnått vissa krav på lokaler, utrustning, hantering, vidareutbildning etc. och fortsätter dessutom kontinuerligt med att utveckla sig och sin personal. För detta tilldelas man olika nivåer av kattvänlig certifiering; brons, silver och guld, och för varje nivå finns det olika krav.

Med små åtgärder kan man göra stor skillnad

När det gäller katter så kan även små åtgärder göra stor skillnad, saker vi kanske inte ens tänker på. På en kattvänlig klinik är det t.ex. viktigt att katterna hålls skilda från hundar. För även om din katt är van vid hunden hemma, så är den med största sannolikhet inte bekväm med att en främmande hund kommer fram när katten är instängd i en bur på en okänd klinik och den dessutom kanske inte mår bra. Av den anledningen tillåts inte katter och hundar att sitta tillsammans och det allra bästa är om de har separata väntrum och att det finns ett undersökningsrum särskilt för katter. 

Det är också viktigt att ta hänsyn till kattens känsliga sinnen – därför hålls ljudnivån låg, det städas inte med starkt doftande rengöringsmedel och kattens egna trygghetsferomoner används i vänt- och undersökningsrum. Allt för att förklara för katten att miljön är trygg samt minimera stress.

Kattvänlig hantering

Personalens hantering av din katt är också en stor del, om inte den största, av arbetet på en kattvänlig klinik då personalen vet hur de ska minska stressen vid undersökningar och behandlingar. Genom att minska stressen förbättras upplevelsen, läkning och återhämtning påskyndas, smärta minskas och risken för infektioner blir lägre. I förlängningen tolererar därför katterna också hanteringen bättre och vården blir effektivare. På så sätt blir upplevelsen dessutom säkrare och trevligare för både dig som ägare och för personalen själva.  Helt enkelt bra för alla!

Planera för framgång

Det är alltid bättre att förekomma än att förekommas och se därför till att prata med din katts vårdgivare om vad som fungerat mer eller mindre bra tidigare. Gör gärna det redan vid bokning, för att möjliggöra att besöket kan förberedas, så att det blir så bra som möjligt för just din katt. Två enkla men bra tips är även att ha en bur där man kan ta av locket, så katten kan välja att sitta kvar där i vid undersökning och behandling, samt att din katt har tillgång till en filt med bekant doft. Det kan göra mycket för att öka tryggheten.

”Kattityd”

Det allra viktigaste är dock din och personalens ”kattityd” och inställning till att katterna vill behandlas lugnt, försiktigt och med respekt. En alldeles särskild förståelse för katten helt enkelt!

Om du vill läsa mer om kattvänliga kliniker och hitta den som är närmast dig och din katt, gå in på catfriendlyclinic.org.

Boehringer Ingelheim Animal Health | Box 467 | 201 24 Malmö | Data Privacy