HAR DU TÄNKT PÅ ATT VACCINERA DIN KATT?

Många djurägare tror, att om katten vaccineras när den är kattunge, är den skyddad resten av livet. Tyvärr är det inte så!

Efter vaccinationen är immunsvaret förhöjt, men därefter börjar nivån gå ner, tills den inte längre är tillräckligt hög för att förhindra sjukdom. Revaccination stimulerar immunsvaret så att skyddet bibehålls under en längre tid.

Under livets första veckor skyddas kattungar vanligtvis mot sjukdomar genom den immunitet de får via modersmjölken. Dock kan denna immunitet även förhindra effekten av vaccinationer som ges vid denna tidspunkt. Skyddet från modersmjölken minskar gradvis och gör att kattungen blir mottaglig för sjukdomar, men ger även möjlighet för immunförsvaret att svara på vaccinationer. Därför är detta den bästa tidpunkten för att påbörja ett vaccinationsprogram. För att minska risken för att kattungen smittas, rekommenderas den första vaccinationen vanligtvis runt åtta veckors ålder, med en andra injektion tre till fyra veckor senare.

VILKA VACCINER BÖR JAG GE MIN KATT?

Utöver de grundläggande vaccinationerna mot: Kattpest (panleukopenivirus) och kattsnuva (calicivirus och herpesvirus) kan man även prata med sin veterinär om behovet av att vaccinera sin katt mot klamydia och/eller rabies. Det sistnämnda är oftast ett krav om man åker utomlands med sin katt.

KATTSNUVA

  1. Vaccination av kattungar kan påbörjas från det att kattungen är 8-12 veckor
  2. Det andra vaccinet ges vanligtvis 3-4 veckor senare
  3. 12 månader efter den sista vaccinationen ger man en revaccination (booster).
  4. Därefter vaccinerar man vart 1-3 år beroende på kattens levnadssituation. En innekatt som inte träffar andra katter kan få vart 3:e år t ex, men en utekatt bör man vaccineras varje år för att vara på den säkra sidan.  
  5. Förutom de grundläggande vaccinationerna kan man som kattägare välja om man vill vaccinera sin katt mot klamydia, leukemi och rabies.

Är du osäker på om din katt är skyddad? Eller vilka vacciner den ska ha? Och hur ofta?
Kontakta din närmaste veterinär här.

FÖRSLAG TILL KATTVACCINATIONSPROGRAM

Kattpest kan drabba alla katter, men unga katter drabbas särskilt svårt. Det är en virussjukdom som egentligen heter panleukopeni och angriper tarmen och gör katten mycket sjuk, med bland annat kraftig diarré och kräkningar. Katter som inte är vaccinerade mot kattpest blir svårt sjuka och dör ofta av sjukdomen. Unga katter har särskilt hög dödlighet, om de smittas. Katter som är vaccinerade kan fortfarande smittas med kattpest, men i regel får de inte några symptom, eller bara lindrig diarré eller kräkningar.

Kattsnuva orsakas vanligen av två olika virus: 

Herpes; detta är ett artspecifikt och mycket utbrett virus som inte smittar människor. Symptomen är nysningar, sekretflöde från näsa och ögon, feber, nedsatt aptit och eventuellt påverkan av hornhinnan i ögat.

Calici; det ger en hos katter mycket utbredd luftvägsinfektion, som kan börja med lätta förkylningssymptom men utvecklas till lunginflammation. Caliciviruset muterar ofta och gärna och finns därför i många olika virusvarianter. Dessa olika varianter kan också ge mindre klassiska symtom – t ex  inflammation i lederna. Det är också starkt kopplat till kroniska smärtsamma inflammationer och sår i munslemhinnan, s k gingivostomatit. Symptomens svårighetsgrad och varaktighet kan variera mycket och beror av kattens immunförsvar och varianten av calicivirus. Katter som är vaccinerade kan fortfarande få kattsnuva, men får en mycket lindrigare form än icke vaccinerade katter.

I USA och andra länder i Europa har det också förekommit utbrott av VSD (Viremic Systemic Disease) som är en svår variant av caliciinfektion som uppstår till följd av mutationer av viruset.

VACCINER DU KAN ÖVERVÄGA

Klamydia; som typiskt orsakar ögoninflammation. Vaccination mot klamydia tillämpas speciellt inom kattuppfödning och där många katter lever tillsammans. En del kattpensionat kan kräva att din katt är vaccinerad mot klamydia, innan den kommer.

Smittsam leukemi; som kan förstöra kattens immunsystem, så att den blir mottaglig för infektioner. Symptomen är inte entydiga, men kan bestå av blodbrist, hudinflammation och bölder, diarré samt sjukdomskänsla. Sjukdomen framkallar cancer i blodet och andra organ och leder ofta till döden. Smittsam leukemi är mycket ovanlig i Sverige och ingår därför inte i basvaccinationerna. Däremot är den mycket vanlig i andra länder, t ex i områden i vårt grannland Danmark och kan smitta din katt om den får gå ute under en utlandsvistelse. Sjukdomen kan inte botas.

Rabies; som är en virussjukdom och överförs med saliv. Det kan till exempel ske genom att din katt blir biten av en infekterad räv. Det är en allvarlig och livshotande sjukdom, eftersom viruset angriper nervsystemet och förstör hjärnvävnaden. Om din katt smittas och den inte är vaccinerad, kan den inte botas. Rabies finns inte i Sverige men vaccination är ett krav, om du ska resa utomlands med din katt och dokumentation av en rabiesvaccination ska finnas i ett pass för sällskapsdjur.

Boehringer Ingelheim Animal Health | Box 467 | 201 24 Malmö | www.vetportal.se | Data Privacy