Katter är ofta missförstådda

Det kan låta konstigt. Men om din katt plötsligt blir mer aktiv och aptiten får en enorm boost, så kan något vara fel. Speciellt om det är en katt som är runt 10 år eller äldre. Ökad ämnesomsättning är en kronisk, progressiv sjukdom och till en början kan symtomen vara svåra att upptäcka. Som ägare kan man till och med uppleva symtomen som positiva, för det är ”bara bra” att den gamla katten blir piggare och samtidigt går ner i vikt. Eller är det verkligen det?

HÅLL ETT ÖGA PÅ VIKTMINSKNING OCH BETEENDEFÖRÄNDRINGAR

 Ökad ämnesomsättning gör att kattens aktivitet, aptit och törst hålls uppe på konstgjord väg. Sjukdomen orsakar vanligtvis också ökad hjärtfrekvens och blodtryck. Kroppen använder helt enkelt mer energi än vad katten kan konsumera, även om den äter och dricker mer. Därför måste du vara uppmärksam på  om din katt plötsligt går ner i vikt. Upp till 98 % av katterna med förhöjd ämnesomsättning kommer att gå ner i vikt, så detta är ett ganska säkert tecken.

Erfarenhet visar att ökad ämnesomsättning kan yttra sig med följande symtom: 

  • Viktminskning trots ökad aptit 
  • Ökad aktivitet kännetecknad av rastlöshet och nervositet 
  • Ökat vätskeintag och urinering 
  • Oregelbunden matsmältning med kräkningar och diarré 
  • Ovårdad päls med ökad fällning

VAD ÄR ORSAKEN TILL ÖKAD METABOLISM? 

I de allra flesta fall orsakas sjukdomen av en godartad tumör i sköldkörteln. Endast i 1–3 % av fallen är tumören malign. Din veterinär kan ställa diagnosen om ett blodprov visar ökade nivåer av sköldkörtelhormon. Ibland är det även nödvändigt med urinprov och kanske röntgen och/eller ultraljudsundersökning. Du ska dock inte misströsta om veterinärens diagnos är att din katt lider av en förhöjd ämnesomsättning. För idag finns det bra behandlingsmetoder för sjukdomen.

HUR KAN SJUKDOMEN BEHANDLAS? 

Det finns för närvarande fyra effektiva behandlingsmetoder för ökad ämnesomsättning hos katter: 

  1. Livslång foderbehandling med foder utan jod eller starkt minskat innehåll av jod. Behandlingen förutsätter att katten inte äter annat än just detta foder, och är därför mindre lämplig för utekatter, där matintaget inte går att kontrollera. 
  2. Livslångt medicinsk behandling som minskar produktionen av ämnesomsättningshormonet. Biverkningar som minskad aptit, viktminskning och kräkningar, och i sällsynta fall anemi, kan förekomma. Därför rekommenderas efterföljande  blodprov. 
  3. Kirurgiskt avlägsnande av den sjuka delen av sköldkörteln. 
  4. Behandling med radioaktivt jod, som koncentreras i sköldkörteln, där det förstör den onormala körtelvävnaden. Metoden är säker, men kräver sjukhusvård under lång tid. Det är en behandling som kräver speciella faciliteter och som därför endast finns på specialiserade djursjukhus.

KOM IHÅG DEN ÅRLIGA HÄLSKONTROLLEN 

Som ni vet är det bättre att förebygga än att bota. En årlig hälsokontroll hos veterinären rekommenderas därför. Det minskar risken för att sjukdomen hinner utvecklas mer och att din katt drabbas av sekundära sjukdomar till följd av den ökade ämnesomsättningen.

Boehringer Ingelheim Animal Health | Box 467 | 201 24 Malmö | Data Privacy