Så ger du din seniorkatt den livets höst som den förtjänar

Din katt går elegant och graciöst genom livet och på samma sätt åldras den med värdighet. Man märker faktiskt knappt att katten blir äldre och det är därför nödvändigt att vara extra uppmärksam på den när den når en viss ålder. 

Är din katt äldre än 10 år?  Läs vidare och ge din katt en fin livets höst. 

Länge leve seniorkatten

Katter lever längre än de gjorde tidigare, för att vi har blivit bättre på att ta hand om dem. Vi vet även mer om den omtanke som seniorkatten behöver. Och eftersom vi tar väl hand om våra katter, blir många av dem riktigt gamla. Det betyder att katten därmed lever halva sitt liv som senior. 

Katter blir inte gråa om nosen, som hundar när de blir äldre. Du kan inte se på din katt att den åldras och därför måste du börja göra några saker lite annorlunda och hålla ett extra öga på katten när den är runt 8-10 år. Det är nämligen då den anses vara senior, och du måste ta ny hänsyn för att upprätthålla kattens goda livskvalitet.

Hur ger du din katt en fin ålderdom? - 7 goda råd

Det bästa du kan göra för att ta väl hand om din katt, så att den kan bli gammal på ett bra och tryggt sätt, är att ge den daglig vård och omsorg, anpassa dess kost samt vara uppmärksam på dess beteende. Men även med de allra bästa avsikterna kan det vara svårt att veta vilka hänsyn man ska ta. Därför har vi tagit fram en kom-ihåg-lista med 7 goda råd, så att du vet exakt hur du tar väl hand om din åldrande katt.

1. Anpassa fodret efter din katts ålder och livsstil

I takt med att katten blir äldre och mindre aktiv, förändras dess kostbehov, vanor och aptit. Fodret måste alltså anpassas efter kattens ålder och livsstil, så att den får nödvändiga vitaminer och mineraler, men även så att den inte blir överviktig. Övervikt belastar inte bara leder och skelett, det kan även leda till sjukdomar som kan vara svåra att få bukt med. Det är en bra idé att väga katten regelbundet, så att du kan hålla ett öga på vikten och försäkra dig om att den inte tippar för mycket åt ena eller andra hållet.

2. Ta hand om kattens päls

Äldre katter kan ha svårare att putsa sig, och om det är något som din katt inte gillar, så är det dålig hygien. Hjälp den därför genom att vårda och undersöka pälsen regelbundet. Borsta den, ta bort lös och tovig päls och undersök samtidigt om det finns sår, utslag, svullnad osv på huden. Pälsvård kan vara avstressande för din katt och främjar dessutom blodcirkulationen. Kontakta din veterinär om du hittar tecken på sjukdom.

3. Var uppmärksam på kattens beteende

Även den minsta beteendeförändringen kan vara ett tecken på begynnande problem. Därför är det en bra idé att vara uppmärksam på om katten beter sig annorlunda eller gör saker som den inte brukar. Kissar eller dricker den till exempel mer, rör den sig på ett annorlunda sätt eller har den oregelbunden avföring? Beteendeförändringar kan vara ett tecken på olika sjukdomar, t.ex. smärta eller högt blodtryck. Det kan visa sig som aggressivitet, rädsla för till exempel ljud eller överdrivet jamande. En del katter kan även bli mindre tillgivna och sociala om de till exempel har ont. Kontakta din veterinär om du är det minsta orolig för din katt. Ju tidigare skador och sjukdomar upptäcks, desto större är sannolikheten att tillståndet kan förbättras.

4. Ge din seniorkatt lugn och fasta rutiner

Varken hörapparat eller glasögon hjälper när den äldre kattens sinnen försämras. Lyckligtvis skapar nedsatt hörsel sällan problem för katten. Den kan dock ha svårt att orientera sig om dess höga ålder går ut över synen. Undvik därför att flytta runt möblerna och se till att det, så långt det går, inte sker några stora förändringar i kattens liv. I allmänhet trivs seniorkatten bäst med lugn och fasta vardagsrutiner.

5. Kontrollera katten för sjukdomar

Hälsa är ett stort tema i seniorkattens liv. När kroppen åldras är det svårt att helt undvika hälsoutmaningar. Men genom att vara särskilt uppmärksam inom en rad områden, kan symtom och tecken upptäckas i tid, så att katten slipper smärta och inte blir allvarligt sjuk.

Mun och tänder:

Dålig andedräkt, tandköttsinflammation, tandsten och ruttna tänder kan ha en enorm inverkan på kattens humör, då tand- och tandköttsproblem gör ont. Detta påverkar även aptiten, eftersom det gör ont att äta. Tandproblem är vanligt hos äldre katter, och det kan vara nödvändigt med tandrengöring under narkos hos veterinären.

Njur- och leverproblem:

Problem med levern och nedsatt njurfunktion ses ofta hos äldre katter. Symtomen kan påminna om varandra, så om du upplever ett eller flera av följande hos din katt, bör du kontakta veterinären: Ökat behov av att kissa och dricka, nedsatt aptit, kräkning, diarré, viktminskning, feber, uttorkning, förändrat beteende, dålig andedräkt – Läs mer.

Artros:
Seniorkatter drabbas ofta av artros och kan inte röra sig lika fritt som när de var unga. De är därför mindre aktiva och sover mer. I motsats till hundar, kommer en katt med artros sällan att halta. Men den kan få svårt med att hoppa upp i möbler eller ner igen. Du kan göra mycket för att hjälpa din katt i vardagen. Ställ pallar där du vet att den hoppar upp, till exempel vid änden av sängen. Det kan betyda mycket, när benen är lite stela – Läs mer.

Katter med artros kan även vara mindre benägna att vara utomhus en längre stund, i synnerhet när det är kallt och vått.

Cancer:

Cancer är inte sällsynt hos seniorkatter, i synnerhet drabbas mag-tarmkanalen och andra inre organ. Symtomen kommer ofta att vara diffusa, till exempel viktminskning, nedsatt aptit, kräkning eller diarré samt allmänt dåligt välbefinnande. Vissa cancerformer är godartade och kan behandlas, andra är av mer elakartad karaktär.


Ökad ämnesomsättning:

Äldre katter kan få ökad ämnesomsättning, vilket är en överaktiv sköldkörtel. Symtomen på ökad ämnesomsättning är bland annat viktminskning trots en god aptit, ökad törst och urinering. Katten kan även börja jama ofta och högt, och ständigt tigga mat.


Högt blodtryck:

Precis som människor kan äldre katter få högt blodtryck. Högt blodtryck hos katter kallas även ”den tysta mördaren”, då sjukdomen kan vara osynlig och svår att upptäcka. Upp till var tredje äldre katt kan gå runt med högt blodtryck, vilket kan leda till stora skador på flera olika organ, i synnerhet ögon, njurar, hjärnan och hjärt-kärlsystemet är i riskzonen.
Symtomen som kan ge misstanke om högt blodtryck, kan till exempel vara tecken på njursjukdom (länk, eller se ovan) eller förändrat beteende.

Läs mer om varför det är viktigt att mäta blodtrycket på din seniorkatt

6. Ta väl hand om din katt

Din seniorkatt sover mer än tidigare. Därför är det viktigt att den har olika mysplatser runt om i hemmet, där den kan ligga ostörd. Se även till att sovställena är enkla att nå för katten, även om den har svårt för att hoppa upp eller ned.

Seniorkatter blir ibland orena och gör sina behov bredvid kattlådan. Var därför mycket noggrann när du byter kattsand och rengör kattlådan, så att den alltid är inbjudande. Prova eventuellt olika typer av kattsand, en del katter föredrar en viss typ, andra en helt annan. I allmänhet ska du undvika parfymerad kattsand, det finns inga katter som bryr sig om detta. Kontakta din veterinär om du inte kan lösa problemet med din katts orenlighet på egen hand.

Var uppmärksam på din katts klor, som kan bli långa om den inte får vässa dem själv. Det kan vara obehagligt för den och den kan fastna i saker och få inåtväxande klor, vilket kan göra mycket ont. Om din katts klor börjar bli för långa eller växer in i trampdynorna, ska du klippa dem med en sax avsedd för kloklippning.

Din katt ska aktiveras, även om den är senior. Få den inte att fara runt som när den var liten, utan fokusera istället på mental stimulering med exempelvis aktivitetsleksaker och aktiva lekar tillsammans med dig.

7. Glöm inte en årlig hälsokontroll

Den årliga hälsokontrollen hos veterinären är ännu viktigare när din katt blir äldre. Veterinären kan tidigt upptäcka sjukdomar och sätta igång behandling innan det är för sent – Läs mer.

Veterinären undersöker katten ordentligt, mäter blodtrycket (om hen inte gör det på eget initiativ, är det en bra idé att be om det) och kontrollerar vaccinationer – Läs mer.

Boehringer Ingelheim Animal Health | Box 467 | 201 24 Malmö | www.vetportal.se | Data Privacy