Tidig behandling är effektiv behandling

Ökad ämnesomsättning är en sjukdom som vanligtvis drabbar äldre katter. Det vill säga katter som har passerat 8 år. I mer än 95 % av fallen är orsaken till sjukdomen att sköldkörteln ökar sin hormonproduktion. Endast i cirka 1–3 % av fallen beror det på sköldkörtelcancer. 

Ändå är ökad ämnesomsättning en sjukdom som måste tas på största allvar, eftersom den ofta banar väg för sekundära sjukdomar, t ex hjärtsjukdomar. Om förhöjd ämnesomsättning inte behandlas i tid, finns därför utsikter till en avsevärt förkortad livslängd. 

Så det finns goda skäl att hålla utkik efter ett antal typiska symtom hos din katt.

VAR MEDVETEN OM DESSA SYMPTOM 

Du måste vara särskilt uppmärksam på om din katt plötsligt går ner i vikt. Upp till 98 % av katterna, med förhöjd ämnesomsättning, går ner i vikt ganska plötsligt under en ganska kort tidsperiod, så detta är ett ganska säkert tecken. 

Erfarenhet visar att ökad ämnesomsättning kan yttra sig med följande symtom: 

  • Viktminskning trots ökad aptit 
  • Svullnad på halsen vid sköldkörteln – observera att detta ses långt ifrån alltid. Ofta kan veterinären inte känna det heller. 
  • Ökad aktivitet kännetecknad av rastlöshet och nervositet 
  • Ökat vätskeintag och urinering 
  • Oregelbunden matsmältning med kräkningar och diarré 
  • Ovårdad päls med ökad fällning

DIAGNOS OCH BEHANDLING 

Din veterinär diagnostiserar hög ämnesomsättning om ett blodprov visar en hög nivå av sköldkörtelhormon (T4). Ibland är det även nödvändigt med urinprov och kanske röntgen och/eller ultraljudsundersökning. 

Du bör dock inte misströsta, eftersom det finns bra behandlingsmetoder för sjukdomen: 

Radioaktivt jod. Den radioaktiva joden koncentreras i sköldkörteln, där den förstör den onormala körtelvävnaden. Metoden är säker, men kräver sjukhusvård under lång tid. Det är en behandling som kräver speciella faciliteter och som därför endast finns på specialiserade djursjukhus.

Operation. Sköldkörteln avlägsnas kirurgiskt och efter operationen måste katten få sköldkörtelhormon under en period. Hos de flesta katter behövs medicinering bara under en kort period, men vissa katter behöver medicin resten av livet. 

Jodfritt foder. När katten inte får i sig jod bildar den inte heller ämnesomsättningshormonet. Behandlingen kräver att katten bara får detta typ av foder, och den är därför inte lämplig för utekatter, som till exempel fångar möss och äter någon annanstans. 

Medicin. Detta är den vanligaste behandlingen i Sverige. Katten måste ha medicin resten av livet, eftersom medicinen inte botar sjukdomen utan håller symptomen borta. Medicin kan även användas under en kortare period innan katten behöver opereras eller behandlas med radioaktivt jod.

TIDIG DIAGNOS GER BRA PROGNOS 

Din katt kan få ett bra och långt liv även om den har en ökad ämnesomsättning. Det kräver helt enkelt att sjukdomen upptäcks i ett tidigt skede, där den inte har orsakat allvarliga följdsjukdomar. Därför ska den årliga hälsokontrollen hos veterinären inte ses som en utgift, utan en investering i din katts hälsa och livskvalitet.

Boehringer Ingelheim Animal Health | Box 467 | 201 24 Malmö | Data Privacy