En utbredd sjukdom hos äldre katter

Ökad ämnesomsättning är den vanligaste hormonsjukdomen hos katter. Det drabbar upp till var 10:e katt över 10 år, och förekommer hos båda könen och ses i alla raser. I de allra flesta fall beror överproduktionen av hormoner på en godartad knöl. I endast 1–3 % av fallen beror den ökade ämnesomsättningen på en cancerknöl i sköldkörteln.

TYPISKA SYMPTOM

En bra regel att komma ihåg är att ökad ämnesomsättning ofta kan påverka andra saker hos katten. Det kan vara aktivitet, puls, blodtryck, aptit eller energiomsättning som plötsligt får en skjuts. Och det är inte något som man normalt ser hos äldre katter. Följande symtom är typiska tecken på ökad ämnesomsättning:

  • Ökad aptit och ändå viktminskning 
  • Ökad törst och urinering 
  • Ökad aktivitet och nervositet 
  • Ökad puls och ämnesomsättning 
  • Svullnad under halsen nära sköldkörteln
  • Oregelbunden matsmältning med diarré och kräkningar 
  • Ovårdad päls och ökad fällning

Om en katt med förhöjd ämnesomsättning inte behandlas, kommer symtomen att förvärras med tiden, och så småningom bli livshotande. Med rätt behandling normaliseras troligen symtomen ganska snabbt, och på sikt kommer katten att kunna leva ett normalt liv.

VETERINÄREN GER DIAGNOSEN 

Förhöjd ämnesomsättning kan i regel diagnostiseras med ett blodprov där mängden sköldkörtelhormon (T4) mäts. Hos vissa katter kan detta värde vara nära det normala, så ytterligare undersökningar måste göras. Det kan vara så att blodprovet måste kompletteras med ett urinprov samt en röntgen- och/eller ultraljudsundersökning. Om det slutar med att veterinären ställer diagnosen “hypertyreos” – som är den medicinska termen för ökad ämnesomsättning – så är nästa fråga hur sjukdomen ska behandlas.

FYRA BEHANDLINGSMETODER 

Ökad ämnesomsättning hos katter kan behandlas på fyra sätt: 

Radioaktivt jod. Den radioaktiva joden koncentreras i sköldkörteln, där den förstör den onormala körtelvävnaden. Metoden är säker, men den kräver sjukhusvård under lång tid. Det är en behandling som kräver speciella faciliteter och som därför endast finns på specialiserade djursjukhus.

Operation. Sköldkörteln avlägsnas kirurgiskt och efter operationen ska katten ha fått sköldkörtelhormon under en period. Hos de flesta katter behövs medicinering bara under en kort period, men vissa katter behöver mediciner resten av livet. 

Jodfritt foder. När katten inte får i sig jod bildar den inte heller det skadliga ämnesomsättningshormonet. Behandlingen kräver att katten endast får denna typ av foder, och den är därför inte lämplig för utekatter, som till exempel fångar möss och äter någon annanstans. 

Medicin är den vanligaste behandlingen i Sverige. Katten måste ha medicin resten av livet, eftersom medicinen inte botar sjukdomen utan håller symptomen borta. Medicin kan även användas under en kortare period innan katten behöver opereras eller behandlas med radioaktivt jod.

 

FÖREBYGGANDE ÄR BÄTTRE ÄN BEHANDLING 

Med en årlig hälsokontroll hos veterinären kan du minska risken för att sjukdomen hinner utvecklas mer och att din katt drabbas av sekundära sjukdomar till följd av den ökade ämnesomsättningen. Det korta besöket hos veterinären är en god rutin, som ger din katt de bästa förutsättningarna för ett långt liv med hög livskvalitet.

Boehringer Ingelheim Animal Health | Box 467 | 201 24 Malmö | Data Privacy