Katten och dess lärande

Katten är kanske inte den mest ivriga studenten, men nog kan den lära sig! Att påstå att en katt inte kan lära sig saker är ett mycket orättvist uttalande, då den lär sig dagligen (kanske bara inte det vi helst vill)! 

Nu ska vi prata om varför katten lär som den lär och hur vi kan bidra till kattens lärande.

Intelligens

Vad är egentligen intelligens? Intelligens handlar om förmågan att tillgodogöra sig och använda sig av kunskap och färdigheter. Vilket innebär att alla djur är intelligenta när det kommer till att överleva, finna mat, reproducera sig, undvika faror, upprätthålla livskvalitet m.m.

Om frågan är huruvida våra katter är intelligenta såsom vi, eller såsom hundar, så är svaret nej. Detta innebär dock, som sagt, inte att katten inte är intelligent eller är att den är dålig på att lära, men det innebär att vi kan behöva anpassa lärandet efter kattens förutsättningar och att ge den en rättvis chans.

Vad kan vi förvänta oss att en katt kan lära sig?

Vi behöver fundera lite på vad som egentligen är naturligt beteende för en katt, då det finns specifika beteende-mönster som är specifika för just katten. T.ex. kan vi inte lära en katt att skälla som en hund, eftersom det inte finns i kattens repertoar, medan t.ex. att hoppa är ett naturligt beteende för en katt. Det betyder att även om det är möjligt att lära ett djur väldigt mycket, så finns det gränser.

Dessa beteende-mönster påverkas både av miljön som katten lever i, men även dess genetik och såklart också vad som försöker läras in av oss.

Vad kan påverka en katts lärande?

  • Individuella skillnader (ålder, temperament, fysiska och psykiska förmågor etc.),
  • Vad den lärt sig som ung (tidiga goda/dåliga erfarenheter etc.),
  • Känslor (hur katten känner sig vid lärotillfället),
  • Miljöfaktorer (en lugn miljö är bättre anpassad för att kunna koncentrera sig),
  • Motivation (katten måste ju få ut något av detta!).

Observationsinlärning

En väldigt enkel form utav inlärning är så kallad observationsinlärning. Mycket utav kattungarnas tidiga erfarenheter är av vad deras mamma gör och att de sedan lär sig genom att efterapa detta. Det är dock inget som är uteslutande för kattungar, även om det kanske är den vanligaste formen av inlärning för just dem.

Habituering

Habituering är en form utav lärande där katten vänjer sig vid saker och ting över tid och med erfarenhet lär sig att något inte är farligt. När katten ska utstå det stimuli som den ska habitueras till är det viktigt att den är på bra humör och känner sig trygg. Det är också viktigt att det inte blir för mycket på en gång, så låt katten bestämma mängd och tempo.

Sensitisering och desensitisering

Sensitisering är motsatsen till habituering och innebär att katten över tid lär sig att reagera mer kraftfullt på ett stimuli som den finner anledning till att undvika. Desensitisering innebär att man mycket försiktigt introducerar katten till det den ogillar och gradvis ökar upp nivån, så länge katten kan hantera det, för att till slut ha lärt katten att inte ogilla/vara rädd för stimulit.

Klassisk betingning och motbetingning

Klassisk betingning är typexemplet på inlärning och om man har hört talas om ”Pavlovs hundar” så är det detta som man pratar om. Klassisk betingning handlar om att en neutral trigger skapar en förväntan om ett specifikt positivt utfall. T.ex. att en burköppnare plockas fram i köket och katten kommer springandes då den förväntar sig mat eftersom matburken brukar öppnas med burköppnaren. 

Motbetingning är en typ av klassisk betingning där man istället parar ihop något som katten inte tycker om, i små doser, med något katten värderar väldigt högt. Detta för att reducera ångest, rädsla eller andra negativa responser på ett specifikt stimuli.

Operant betingning

Operant betingning handlar om att kattens beteende medför vissa konsekvenser, som katten sedan lär sig av och, så att säga, tar med i sitt ”beslutsunderlag” nästa gång den ställs inför en liknande situation. Detta går att utnyttja till sin fördel genom att man belönar beteenden som man vill att katten ska upprepa och att inte belöna beteenden som man inte vill att katten ska fortsätta med. Det är viktigt att man vid icke-belöning visar katten alternativ som man hellre vill att den lär sig och att man belönar dessa mer önskvärda beteenden. Att bestraffa beteenden som man inte vill att katten ska fortsätta med rekommenderas dock ej! Både för att det inte är snällt mot katten, men också för att du riskerar att lära katten att förknippa dig – och inte sitt eget beteende – med bestraffningen!

Positiv förstärkning, belöning och praktisk träning

Det bästa sättet att träna sin katt är med positiv förstärkning, alltså belöning av någon sort. Att katter har ansetts vara något svårlärda kan bero på att det ibland är svårt att hitta en belöning som motiverar dem tillräckligt för att göra det som vi ber dem om.

Belöning kan vara:

  • Ätbara saker såsom kattmat, kattgodis, tonfisk, ost m.m.
  • En rolig leksak,
  • Klappar och kel m.m.

Något som kan vara svårt med belöning är att den ska komma exakt när katten gör det du vill förstärka, då den annars kan ha svårt att veta vad du vill förstärka.

Ett tips är att använda sig av klassisk betingning för att lära katten att para ihop t.ex. ett kommando såsom ”bra”, ett ljud såsom en vissling eller en ”klicker” med att katten ska få en belöning. Sedan kan du använda detta ljud eller kommando varje gång katten gör något bra, och inte behöva ge belöningen i exakt rätt ögonblick då katten nu vet/förväntar sig att få sin belöning och bättre förstår vad du ville förstärka.

Om du och din katt ska genomföra ett ”träningspass” tillsammans är det viktigt att miljön är lugn och trygg, då katten annars kan få svårt att koncentrera sig. Av samma anledning bör träningspassen hållas relativt korta – gärna 1-2 minuter åt gången i början. Det går även precis lika bra att passa på att belöna saker som katten ”råkar” göra och som du därmed uppmärksammar och bekräftar, för att smyga in lite extra träning och tid för att knyta ett ännu starkare band till katten.

Boehringer Ingelheim Animal Health | Box 467 | 201 24 Malmö | Data Privacy