Konflikter mellan katter

Varför vill inte våra älskade katter bli de lekkompisar som vi hade tänkt och varför bråkar grannkatterna med varandra? Vi ska nu prata om vad som är anledningen till att katterna inte alltid är villiga att samsas och dela sitt hem eller närområde med en annan katt samt vad vi kan göra för att hjälpa dem.

Vad innebär konflikt?

Först och främst behöver vi förklara vad vi menar med konflikt. Det mest uppenbara är väl kanske att katterna öppet bråkar med varandra. Vi kommer på vår katt med att slåss i ett dike med grannkatten så att pälstussar ryker och de båda skriker. Men konflikt kan vara mycket mer subtilt än så! Det kan också vara att katterna inte kommer överens om att dela resurser såsom t.ex. matskålen hemma, och den ena katten måste lämna plats för den andra för att den visar sig stor och tar över matskålen, eller att en vaktar kattlådan för den andre så att den inte ens försöker gå dit.

Katten vill helst inte riskera skada

Katterna tar för det mesta till subtila metoder för att minska risken för skada. Det innebär att det inte alltid är helt lätt att se aktiva konflikter, om katterna de facto inte slåss. Det som visar på ett tidigare stadie av konflikt är i stället bristen på sociala beteenden för att knyta vänskapsband, såsom att de tvättar varandra (”allo-grooming”), att de gnider sig mot varandra (”allo-rubbing”) och att de sover tillsammans, tätt intill varandra.

Kommunicerar på avstånd

För att undvika konflikt så försöker katterna hålla sig undan varandra och kommunicerar saker och ting på avstånd genom olika kommunikationsvägar. De ”talar” t.ex. med varandra genom doftmarkeringar (att de gnider sig mot saker, klöser på saker eller att de kissar och/eller bajsar på en plats) och då behöver katten inte vara på plats för att den andre ska kunna läsa meddelandet. Om de är så pass nära varandra att de kan se varandra så försöker de oftast lösa striden på avstånd genom att de signalerar sin storlek med kroppshållning, ansiktsuttryck och ljud. De försöker då visa sig stora genom att resa ragg, puffa upp svansen, ställa sig med sidan mot den andra katten med krökt rygg och låta så mycket som möjligt med morr, fräs och skrik. Förhoppningsvis så fattar den andre katten vinken och ger sig innan det eskalerar till en kamp.

När kampen är överhängande

Ibland blir det dock bråk ändå. Det kan vara för att det är osäkert vem som skulle vinna kampen och båda känner att det är värt att testa, eller om den ena är självklart större än den andre och vet att det är en lätt vinst. Det kan också vara så att katterna känner sig tvungna av andra anledningar.

När katter lever lite för tätt

Tyvärr kan sättet som vi lever tillsammans med våra katter orsaka problem då de många gånger behöver bo för nära varandra och för tätt för att katterna ska vara nöjda. Vi älskar våra katter och vill gärna ha flera, men katterna trivs oftast bättre utan en kattkompis eftersom de i grund och botten är ett solitärt djur och kan ha svårt att dela reviret med andra. Detta skapar spänning mellan katterna och kan bidra till konflikt om vi inte ger dem möjlighet att undvika konflikten.

Vad kan bidra till lugn mellan katterna?

Om vi vill hjälpa katterna att hålla sams behöver vi hjälpa dem att dela på hemmet. Detta kan vi göra genom att:

  • Ge katterna tillräckligt med resurser (kattlådor, viloplatser, gömställen, matplatser, vattenskålar, klösmöjligheter, leksaker m.m.) så att de känner att de har valmöjligheter, att de har tillräckligt och inte behöver leta efter mer och att de inte behöver dela.
  • Ge katterna möjlighet att undvika möten genom att t.ex. skapa upphöjda platser, flyktvägar, gömställen och trygga zoner.
  • Ge katterna tillräckligt mycket eget utrymme så att de känner att de kan hålla avstånd till varandra om de skulle vilja.
  • Kastrera katterna och minska på så sätt behovet av ett stort revir. Ett stort revir behövs för att antingen finna en lämplig partner eller för att kunna föda sig själv och sina kattungar
  • Undvika det som ev. triggar beteendet om det är någon extern händelse som bidrar till problemet.
  • Aldrig bestraffa katterna för att de bråkar! 

Katterna är tyvärr inte alltid lika villiga som vi till att hitta en lösning…

Vi får dock inte glömma att katterna, precis som vi, är individer med egna viljor och det är sällan de som valt att flytta ihop med en annan katt. Det är vi som valt att skaffa fler. Vi kan då inte heller förvänta oss att de nödvändigtvis passar ihop, är villiga att samsas eller vill hitta en lösning på problemet. Det kan innebära att vi kan göra alla rätt och göra det allra bästa med det vi har, men ändå inte kan göra katterna nöjda.

En lösning kan då vara att katterna får separera, antingen i hemmet med en fysisk barriär såsom en stängd dörr, eller att en katt får flytta. Det är kanske inte det vi helst önskar, eftersom vi såklart vill att det fungerar för oss alla, men det kan vara det bästa för katterna om de inte vill samma sak som vi.

Boehringer Ingelheim Animal Health | Box 467 | 201 24 Malmö | Data Privacy