Vad erbjuder den kattvänliga kliniken mer specifikt?

Om du läst om fördelarna med en kattvänlig klinik, och vill veta mer, så kan du här läsa mer om vad det innebär för kliniken att arbeta kattvänligt.

Katten i fokus

Att vara en kattvänlig klinik sätter katten i fokus, men är till fördel för alla inblandade. Fokus är också just vad våra katter behöver! 

Det är alldeles för många kattägare som upplever att deras katt ”hatar” att åka till veterinären. Bara den tanken orsakar stress hos kattägaren, vilket innebär att de drar sig för att söka vård för sin katt. Genom sin certifiering och ett aktivt kattvänligt arbete jobbar kattvänliga kliniker för att se till att katterna får den vård de behöver, när de behöver den.

På en certifierad kattvänlig klinik kan du som djurägare känna dig säker på att kliniken uppfyller vissa minimikrav samt att personalen gärna förklarar och informerar dig om allt möjligt bra om katter i allmänhet och din katt i synnerhet.

Överbryggar svårigheter

Personalen på den kattvänliga kliniken har förstått vilka svårigheter som ett veterinärbesök kan innebära och hjälper därför dig och din katt att överbrygga dem. Exempel på sådana svårigheter för katten är:

  • Att befinna sig utanför sin trygga sfär,
  • Att vara känslig för nya intryck (syn, ljud och doft),
  • Att vara känslig för stress och föredra lugn och avskildhet,
  • Att vara nära hundar och andra katter,
  • Att inte bli förstådd och då inte behandlas med den varsamhet och respekt som krävs.

Vad krävs av en certifierad klinik?

Certifieringen ställer först och främst krav på att kliniken kattanpassar sina lokaler för att få sin certifiering. Sedan ställs löpande krav på bl.a. vidareutbildning (15 tim/år för sköterskor och 35 tim/år för veterinärer), god kommunikation med dig som kattägare och gott handlag med katterna. 

Det finns vissa minimikrav som alltid måste uppfyllas (brons-nivå), men om vissa ytterligare krav uppfylls kan kliniken få en högre nivå av certifiering (silver och guld). Exempel på sådana krav är:

  • Att separera katter och hundar i väntrummet (brons), men för att uppnå silvernivå ska det finnas skiljeväggar eller ett särskilt kattväntrum och för guldnivå krävs det att katterna får möjlighet att komma upp från golvet samt har en barriär mellan sig och andra katter för att minska både smittorisk och stress.
  • En konsultation måste vara minst 10 min för att kunna hantera katten på bästa sätt och minimera stress samt att rummet måste vara ändamålsenligt (brons). För högre nivå krävs det bl.a. att ett rum ska vara dedikerat till katter och att undersökningen ska vara minst 15 min.
  • Vårdavdelningen för katterna ska vara separerad från hundarnas och det finns olika måttkrav på burarna samt krav på inredning beroende på nivå.
  • För bronsnivå krävs det att man har kattvänlig utrustning, dock inte att man t.ex. har tillgång till kirurgi eller tandvård, även om kliniken vid behov ska kunna hänvisa till annan lämplig plats. För högre betyg finns ytterligare krav på utrustning, på operationsavdelning, m.m.

Om du vill läsa mer om de specifika kraven som ställs på kattvänliga kliniker och hitta den som är närmast dig och din katt kan du gå in på catfriendlyclinic.org.

Boehringer Ingelheim Animal Health | Box 467 | 201 24 Malmö | Data Privacy