Diabetes hos katt: Hur du upptäcker det och tar hand om din katt

Diabetes är en allt vanligare sjukdom hos katter och kan vara en utmaning för både katt och ägare. Att känna igen tecken tidigt och förstå hur du bäst tar hand om din katt är avgörande för att hantera denna sjukdom.

Så många som ca 1 av 200 katter lider utav sjukdomen och siffrorna kan tyvärr antas öka, då en utav riskfaktorerna för sjukdomen är övervikt, vilket tyvärr också det är ett ökande problem hos våra sällskapskatter.

Hur upptäcker man diabetes hos katter?

Symptom på diabetes hos katter kan vara subtila, men det finns några tydligare tecken du bör vara uppmärksam på:

  • Ökad törst och urinering: Ett av de mest uppenbara tecknen på diabetes är en ökning av både törst och urinering. Det kan yttra sig i att vattnet i kattens skål tar slut oftare, att katten letar vatten på andra platser, att katten kissar större pölar i lådan eller till och med börjar kissa på andra platser i hemmet m.m.
  • Viktminskning: Trots glupande aptit kan din katt oförklarligt börja gå ner i vikt.
  • Trötthet: En allmän minskning av energinivåerna eller en mindre aktiv livsstil kan vara en indikation. Detta kan emellertid vara svårt att se skillnad på, om kattens inaktiva livsstil varit en bidragande faktor till problemet från första början och/eller om katten är överviktig och har svårt att röra sig.
  • Dålig pälskvalitet: En matt päls eller förändringar i pälsens skick kan också vara tecken.

På längre sikt kan du också börja se påverkan på muskler och nerver och din katt kan få svårt att hoppa, kan bli vinglig eller bli så muskelsvag i bakbenen att den går med ”hälarna” i golvet.

Om du upplever att din katt lider av något av symtomen ovan kan det vara bra att boka en tid hos din veterinär då det, oavsett om det är diabetes eller något annat (eftersom det är ganska subtila, allmängiltiga symtom), kan vara bra att utesluta sjukdom.

Svårigheter med diabetes

Att hantera diabetes kan verka överväldigande i början, men när katten väl är reglerad och du kommer in i rutinerna blir det mycket lättare.

Diabetes kräver daglig medicinering som antingen kan ges via munnen/på maten eller i vissa fall genom insulininjektioner. Diabetes kräver också regelbundna besök hos veterinären, speciellt i den inledande fasen, för att reglera sjukdomen genom att anpassa medicineringen och regelbundet testa katten hemma antingen urinstickor eller blodprover, beroende på typ av medicin och vad som är lättast för katt och kattägare.

Oftast rekommenderas det även att ändra kattens kost för att reglera blodsockret och hjälpa katten att gå ner i vikt. Den vanligaste formen av diabetes hos katter liknar typ 2-diabetes hos människor, vilket innebär att diabetesen orsakas av insulinresistens. Den vanligaste orsaken till detta, liksom hos människor, är fetma, vilket kräver kostförändringar och regelbunden motion för att råda bot på problemet. 

Hur tar du hand om din katt om den får diabetes?

Regelbundna veterinärkontroller: Regelbundna besök hos veterinären är viktiga för att övervaka kattens hälsa och justera behandlingen, särskilt i den inledande fasen och vid behov. Kontakta även din veterinär mellan besöken om du är orolig eller uppmärksammat något av vikt.

Medicinering: Behandlingen av kattens diabetes kan antingen göras genom insulininjektioner eller genom att ge en medicin i munnen/på maten. Följ din veterinärs anvisningar noga när det gäller din katts mediciner och utför regelbundet de tester som behöver göras hemma. 

Om katten får insulin kan det t.ex. vara nödvändigt att göra s.k. glukoskurvor hemma där du mäter blodsockret under dagen och även mäter glukos och ketoner i urinen med urinstickor. Medan katter som får oral medicin mot sin diabetes mäts endast ketoner hemma, antingen i urinen eller i blodet.

Kom ihåg att försöka göra medicineringen så odramatisk och positiv som möjligt då detta är något som ska fungera i längden.

Hemövervakning: Lär känna din katt för att kunna se när något inte står rätt till. Lär dig även att känna igen tecken på både lågt och högt blodsocker eller för mycket ketoner i blodet och få tips av din behandlande veterinär vad du ska göra då. 

Får din katt för lågt blodsocker eller för mycket insulin (hypoglykemi/insulinkänning), kan detta bli livshotande, och ett långvarigt för högt blodsocker eller för lite insulin kan orsaka ketoacidos/diabeteskoma.

Kost och motion: En balanserad diet som är anpassad för katter med diabetes och regelbunden motion kan hjälpa till att reglera blodsockret och hjälpa katten med dess eventuella övervikt. 

Aktivera gärna din katt i samband med utfodringen genom att gömma/sprida ut mat, använda foderbollar och andra aktiveringsleksaker och byt gärna ut den klassiska matskålen mot matpussel och aktiveringsmatskålar. Du kan även behöva väga den dagliga fodergivan för att se till att din katt inte äter för mycket och går upp i vikt. 

Lek också med din katt dagligen för att hjälpa den med motionen. Många brukar gillar fjädervippor och kattmynteleksaker, men det är självklart individuellt. Lek gärna ofta och lite, snarare än sällan och länge. Det liknar kattens jaktbeteende och motiverar lite extra till lek.

Emotionellt stöd: Precis som människor kan katter uppleva stress, så det är viktigt att ge dem mycket kärlek och en stressfri miljö (se ”Din katts behov i hemmet och i sällskap av dig”). Det är viktigt att din katt får allt som katter behöver i grunden, och dessutom positiva erfarenheter kring det som kan kännas lite jobbigare med mediciner och vård.

Att regelbundet övervaka kattens allmänna hälsa och beteende är viktigt. Genom att vara uppmärksam och proaktiv kan du snabbt identifiera och hantera hypoglykemi, ketoacidos eller andra vårdkrävande tillstånd, vilket är avgörande för kattens välbefinnande.

 

Förståelse och stöd

Det är viktigt att förstå att även om diabetes kan vara en utmanande sjukdom, kan många katter med rätt omvårdnad leva ett bra liv, och dessutom även gå i remission och tillfriskna. Det finns också gott om resurser och stöd tillgängliga för er.

Kom dessutom ihåg att du inte är ensam. Din veterinär är din partner i vården av din katt, och finns där för att hjälpa och ge råd. Med rätt vård och uppmärksamhet kommer du och din katt att kunna hantera denna sjukdom tillsammans.

Boehringer Ingelheim Animal Health | Box 467 | 201 24 Malmö | Data Privacy