Diabetes hos katt: Hur du upptäcker det och tar hand om din katt

Diabetes är en alltmer vanlig sjukdom hos katter och kan vara en utmaning för både katt och ägare. Att känna igen tecken tidigt och förstå hur du bäst tar hand om din katt är avgörande för att hantera denna sjukdom.

Så många som ca 1 av 200 katter lider utav sjukdomen och siffrorna kan tyvärr antas öka, då en utav riskfaktorerna för sjukdomen är övervikt, vilket tyvärr också det är ett ökande problem hos våra sällskapskatter.

Hur upptäcker man diabetes hos katter?

Symptom på diabetes hos katter kan vara subtila, men det finns några tydligare tecken du bör vara uppmärksam på:

  • Ökad törst och urinering: Ett av de mest uppenbara tecknen på diabetes är en ökning av både törst och urinering. Det kan yttra sig i att vattnet i kattens skål tar slut oftare, att katten letar vatten på andra platser, att katten kissar större pölar i lådan eller till och med börjar kissa på andra platser i hemmet m.m.
  • Viktminskning: Trots glupande aptit kan din katt oförklarligt börja gå ner i vikt.
  • Trötthet: En allmän minskning av energinivåerna eller en mindre aktiv livsstil kan vara en indikation. Detta kan emellertid vara svårt att se skillnad på, om kattens inaktiva livsstil varit en bidragande faktor till problemet från första början och/eller om katten är överviktig och har svårt att röra sig.
  • Dålig pälskvalitet: En matt päls eller förändringar i pälsens skick kan också vara tecken.

På längre sikt kan du också börja se påverkan på muskler och nerver och din katt kan få svårt att hoppa, kan bli vinglig eller bli så muskelsvag i bakbenen att den går med ”hälarna” i golvet.

Om du upplever att din katt lider av något av symtomen ovan kan det vara bra att boka en tid hos din veterinär då det, oavsett om det är diabetes eller något annat (eftersom det är ganska subtila, allmängiltiga symtom), kan vara bra att utesluta sjukdom.

Svårigheter med diabetes

Hantering av diabetes kan innebära dagliga rutiner för omvårdnad och medicinering och, i vissa fall, insulinsprutor. Det krävs regelbundna veterinärbesök för att övervaka kattens hälsotillstånd och det kan innebära regelbundna tester även hemma. 

Det kan också innebära en förändring av kosten för att reglera blodsockret och gå ner i vikt. Särskilt med tanke på att den vanligaste formen av diabetes hos katt liknar typ 2-diabetes hos människa, vilket innebär att det förorsakats en insulinresistens. Den vanligaste orsaken till detta är övervikt, vilket innebär behov av en kostjustering och regelbunden motion för att råda bot på problemet.

Hur tar du hand om din katt om den får diabetes?

Regelbundna veterinärkontroller: Regelbundna besök hos veterinären är viktiga för att övervaka kattens hälsa och justera behandlingen vid behov. Kontakta även din veterinär mellan besöken om du är orolig eller uppmärksammat något av vikt.

Medicinering: Följ din veterinärs anvisningar noga när det gäller din katts mediciner och utför regelbundet de tester som behöver göras hemma. Du kan t.ex. behöva göra s.k. glukoskurvor där du mäter blodsockret under en dag och även kolla glukos och ketoner i urinen med urinstickor.

Kom ihåg att försöka göra medicineringen så odramatisk och positiv som möjligt då detta är något som ska fungera i längden. Fundera på var och när den utförs så katten t.ex. inte börjar förknippa maten och ätandet med något obehagligt för att man väljer att ge medicinen precis i anslutning till att katten sitter och äter. Det kan ge katten negativa associationer till maten och göra att den inte vill äta.

Hemövervakning: Lär känna din katt för att kunna se när något inte står rätt till. Lär dig även att känna igen tecken på både lågt och högt blodsocker och få tips av din behandlande veterinär vad du ska göra då. 

Får din katt för lågt blodsocker eller för mycket insulin (hypoglykemi/insulinkänning), kan detta bli livshotande, och ett långvarigt för högt blodsocker eller för lite insulin kan orsaka ketoacidos/diabeteskoma.

Kost och motion: En balanserad diet som är anpassad för katter med diabetes och regelbunden motion kan hjälpa till att reglera blodsockret och hjälpa katten med dess eventuella övervikt. 

Aktivera gärna din katt i samband med utfodringen genom att gömma/sprida ut mat, använda foderbollar och andra aktiveringsleksaker och byt gärna ut den klassiska matskålen mot matpussel och aktiveringsmatskålar. Du kan även behöva väga den dagliga fodergivan för att se till att din katt inte äter för mycket och går upp i vikt. 

Lek också med din katt dagligen för att hjälpa den med motionen. Många brukar gillar fjädervippor och kattmynteleksaker, men det är självklart individuellt. Lek gärna ofta och lite, snarare än sällan och länge. Det liknar kattens jaktbeteende och motiverar lite extra till lek.

Emotionellt stöd: Precis som människor kan katter uppleva stress, så det är viktigt att ge dem mycket kärlek och en stressfri miljö (se ”Din katts behov i hemmet och i sällskap av dig”). Det är viktigt att din katt får allt som katter behöver i grunden, och dessutom positiva erfarenheter kring det som kan kännas lite jobbigare med mediciner och vård.

Att regelbundet övervaka kattens allmänna hälsa och beteende är viktigt. Genom att vara uppmärksam och proaktiv kan du snabbt identifiera och hantera hypoglykemi, ketoacidos eller andra vårdkrävande tillstånd, vilket är avgörande för kattens välbefinnande.

Förståelse och stöd

Det är viktigt att förstå att även om diabetes kan vara en utmanande sjukdom, kan många katter med rätt omvårdnad leva ett bra liv, och dessutom även gå i remission och tillfriskna. Det finns också gott om resurser och stöd tillgängliga för er.

Kom dessutom ihåg att du inte är ensam. Din veterinär är din partner i vården av din katt, och finns där för att hjälpa och ge råd. Med rätt vård och uppmärksamhet kommer du och din katt att kunna hantera denna sjukdom tillsammans.

Boehringer Ingelheim Animal Health | Box 467 | 201 24 Malmö | Data Privacy